Cognitieve gedragstherapie | EMDR | Leefstijltraining | Mindfulness | Partner-relatietherapie |
Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijker angstig, somber of geÔrriteerd, met alle negatieve gedragingen tot gevolg.

In gedragstherapie staat het gedrag van de cliŽnt centraal. Hoe iemand handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt.

Cognitieve gedragstherapie kan dus zowel de manier van denken en interpreteren van de cliŽnt beÔnvloeden, als diens manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten. In andere gevallen werkt men gelijktijdig met beide aspecten.

Cognitieve gedragstherapie is een samenvoeging van Cognitieve therapie en Gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie is de eerste keuze van behandeling volgens de Nederlandse richtlijnen voor de behandeling van psychische klachten (www.trimbos.nl).
EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een of meerdere traumatische ervaringen. Dit kunnen schokkende ervaringen zijn, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad, zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, kan de methode gebruikt worden.

EMDR is een relatief nieuwe, kortdurende therapie. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliŽnten goed op EMDR reageren. Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om de normale dagelijkse bezigheden weer op te pakken.

Voor meer informatie ga naar www.emdrtherapie.nl

Als je wilt weten hoe EMDR in de praktijk werkt, bekijk dan onderstaand filmpje:
overige behandelvormen