Cognitieve gedragstherapie | EMDR | Leefstijltraining | Mindfulness | Partner-relatietherapie
In onze huidige maatschappij is veel aandacht voor een gezonde leefstijl. Dat is zeker niet voor niets. Er zijn in de afgelopen jaren diverse campagnes gestart gericht op voorlichting en preventie. Dit is belangrijk voor verspreiding van kennis, echter niet voldoende voor daadwerkelijke gedragsverandering en preventie van ziekten.

Inmiddels zijn de meeste mensen op de hoogte van wat goed voor hen is (de bekende “schijf van vijf”, “de balansdag”, “alcohol maakt meer kapot dan je lief is” en de waarschuwende teksten op de pakjes sigaretten). Echter om verschillende redenen lukt het mensen vaak niet de stap tot gedragsverandering in de praktijk te brengen wat blijkt uit een nog altijd stijgend percentage overgewicht en nieuwe ziektegevallen. Gedragsverandering begint met de bewustwording van het probleem. Vervolgens moet men overwegen om het gedrag te veranderen, alvorens men de daadwerkelijke stap zet naar verandering.
  Bij mensen die wel de stap weten te zetten is vaak het volhouden van hun nieuwe gezonde leefstijl problematisch. Hierbij kunnen verschillende factoren een rol spelen, zoals gewoonte, omgevingsfactoren, maar ook attitude, eigen effectiviteit en sociale en persoonlijke normen.

Er is veel voorlichting en preventie rondom gezonde voeding, voldoende bewegen, stoppen met roken en gematigd alcoholgebruik. Ondanks de vele voorlichtingscampagnes gericht op het verbeteren van een gezonde leefstijl, liegen de cijfers er niet om; ongeveer 45% van de bevolking heeft overgewicht, circa 28% van de bevolking rookt en bijna 20% van de bevolking drinkt meer dan de aanbevolen alcoholhoudende consumpties¹. Een ongezonde leefstijl kan leiden tot fysieke en psychische ongemakken en daarbij zelfs uitmonden in een noodzaak tot (langdurige) behandeling.

 
  Jaarlijks veroorzaakt overgewicht ongeveer 40.000 nieuwe ziektegevallen van Diabetes II, hart- en vaatziekten en kanker. De kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid door overgewicht en obesitas lopen op tot wel 2 miljard euro per jaar. Ook is overgewicht verantwoordelijk voor 5% van de sterfgevallen¹. Tevens blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat mensen die goed in hun vel zitten en een gezonde leefstijl hebben, minder vatbaar zijn voor negatieve invloeden op hun leven, zoals depressie, angst en verslaving aan alcohol. In Nederland hebben jaarlijks ongeveer 740.000 mensen een depressie. Van alle volwassenen heeft een op de vijf wel eens een depressie gehad. Een depressie behoort, samen met angst en afhankelijkheid van alcohol, tot de top tien van ziekten met de hoogste ziektelast. Ook de kosten zijn aanzienlijk. Naar schatting geeft de Nederlandse gezondheidszorg circa 12,7 miljard euro op jaarbasis uit aan psychische stoornissen² .
 

>> terug