Algemene informatie, kosten en vergoeding

Binnen onze praktijk bieden wij Basis Generalistische GGZ ( GB GGZ). Sinds 2014 wordt er onderscheid gemaakt tussen Generalistische Basis GGZ voor stoornissen met een lage complexiteit en risico met een lichte (kort), matige (middel) of ernstige (intensief) of chronische problematiek en Gespecialiseerde GGZ (SGGZ).

Voor de Basis Generalistische GGZ wordt u doorverwezen door uw huisarts als deze vermoedt dat er sprake is van een psychische stoornis. Op basis van uw klachten wordt door de behandelaar vastgesteld wat voor behandeling u nodig hebt. Er zijn drie mogelijkheden: Kort, Middel of Intensief. U kunt hierbij denken aan gemiddeld 5, 8 en 12 gesprekken.

Niet alle behandelingen van alle klachten worden via de zorgverzekering meer vergoed. Zo zijn aanpassingsstoornissen en werk- en relatieproblematiek, verwerkingsproblemen en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit de aanvullende verzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt voordat u begint aan het traject!

Is er geen sprake van een DSM IV stoornis, maar er zijn wel klachten, dan kan er een particulier traject gevolgd worden via een zogenaamd ‘Overig Product’ (OVP). Dit traject moet u dan zelf betalen. Wij hanteren hiervoor een tarief van € 95,00 per consult.

In het intakegesprek bij ons wordt o.a. besproken hoe lang de behandeling zou kunnen duren en of uw klachten onder ‘verzekerde zorg’ valt.

In 2016 hebben wij contracten met alle zorgverzekeraars.

In 2017 hebben wij contracten met de meeste zorgverzekeraars. Wij hebben geen contract meer met het VGZ. Indien u verzekerd bent bij het VGZ en toch bij ons een behandeling zal willen starten, adviseren wij u contact met hen op te nemen om de voorwaarden te bespreken.

Eigen risico
Vergoeding van hulp door een psycholoog in de GB GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed.

Verwijzing
Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet men aan een aantal voorwaarden voldoen:
• Er is altijd een verwijzing nodig van de huisarts.

Naast de normale gangbare gegevens is het voor een verwijzing naar de GB GGZ noodzakelijk dat er vermeld wordt op de verwijsbrief:
De datum van verwijzing moet vóór de datum van de eerste afspraak liggen.

Er wordt bij de zorgverzekering gedeclareerd op prestatiebasis. Afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw problematiek wordt ingeschat wat voor behandeling u nodig heeft (kort, middel of intensief) en worden er verschillende tarieven gehanteerd.

De behandeling bestaat uit directe tijd, de tijd die uw behandelaar besteedt aan direct contact met u, (dus uw gesprek, contacten per e-mail en telefoon, e-health, etc). Naast deze directe tijd, is er ook sprake van indirecte tijd. Indirecte tijd is de tijd die uw behandelaar bijvoorbeeld besteedt aan de voorbereiding van het gesprek met u, of voor het schrijven van een verslag naderhand, overleg met uw huisarts, het maken van rapportages, uitwerken van uw testmateriaal, intervisie etc. Deze indirecte tijd is opgenomen in het tarief van uw behandeling. Daardoor kan het zijn dat er meer tijd in rekening wordt gebracht dan u zelf heeft doorgebracht bij uw behandelaar.

In de praktijk zal het merendeel van de behandelingen vooral bestaan uit gesprekken. Om die reden hebben wij als een richtlijn dit teruggerekend naar een aantal gesprekken per product.

Voor het maken van een eerste afspraak kunt u ons het beste bellen tijdens kantooruren op 06-15944322. Een eerste gesprek wordt zo spoedig mogelijk gepland. U kunt afzeggen door het hierboven genoemde nummer te bellen en/of de voicemail in te spreken. U kunt zich ook afmelden via ons emailadres contact@me-motion.com.


Bij afzeggen per telefoon of mail minimaal 24 uur van te voren worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur wordt de helft van de kosten ( 45,00) in rekening gebracht.