Selecteer een pagina

Tarieven

Algemene informatie, kosten en vergoeding

Binnen onze praktijk bieden wij Basis Generalistische GGZ (BGGZ). Sinds 2014 wordt er onderscheid gemaakt tussen Generalistische Basis GGZ voor stoornissen met een lage complexiteit en risico met een lichte (kort), matige (middel) of ernstige (intensief) of chronische problematiek en Gespecialiseerde GGZ (SGGZ).

Voor de Basis Generalistische GGZ wordt u doorverwezen door uw huisarts als deze vermoedt dat er sprake is van een psychische stoornis. Op basis van uw klachten wordt door de behandelaar vastgesteld wat voor behandeling u nodig hebt. Er zijn drie mogelijkheden: Kort, Middel of Intensief.

Niet alle behandelingen van alle klachten worden via de zorgverzekering meer vergoed. Zo zijn aanpassingsstoornissen en werk- en relatieproblematiek, verwerkingsproblemen en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit de aanvullende verzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt voordat u begint aan het traject!

Is er geen sprake van een DSM V stoornis, maar er zijn wel klachten, dan kan er een particulier traject gevolgd worden via een zogenaamd ‘Overig Product’ (OVP). Dit traject moet u dan zelf betalen. Wij hanteren hiervoor een tarief van € 95,00 per consult.

In het intakegesprek bij ons wordt o.a. besproken hoe lang de behandeling zou kunnen duren en of uw klachten onder ‘verzekerde zorg’ valt.

In 2018 hebben wij contracten met de meeste zorgverzekeraars. Wij hebben geen contract meer met het VGZ. Indien u verzekerd bent bij het VGZ en toch bij ons een behandeling zal willen starten, adviseren wij u contact met hen op te nemen om de voorwaarden te bespreken.

 

Eigen risico

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de BGGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed.

 

Verwijzing

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet men aan een aantal voorwaarden voldoen:

Er is altijd een verwijzing nodig van de huisarts.

Naast de normale gangbare gegevens is het voor een verwijzing naar de BGGZ noodzakelijk dat er vermeld wordt op de verwijsbrief:
” Uitspraak (van een vermoeden) van een aandoening welke op de DSM-V lijst staat.
” Dat het om een verwijzing naar de generalistische basis GGZ gaat.
” De gegevens van de huisarts, inclusief zijn AGB code

De datum van verwijzing moet vóór de datum van de eerste afspraak liggen.

Er wordt bij de zorgverzekering gedeclareerd op prestatiebasis. Afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw problematiek wordt ingeschat wat voor behandeling u nodig heeft (kort, middel of intensief) en worden er verschillende tarieven gehanteerd.

De behandeling bestaat uit directe tijd, de tijd die uw behandelaar besteedt aan direct contact met u, (dus uw gesprek, contacten per e-mail en telefoon, e-health, etc). Naast deze directe tijd, is er ook sprake van indirecte tijd. Indirecte tijd is de tijd die uw behandelaar bijvoorbeeld besteedt aan de voorbereiding van het gesprek met u, of voor het schrijven van een verslag naderhand, overleg met uw huisarts, het maken van rapportages, uitwerken van uw testmateriaal, intervisie etc. Deze indirecte tijd is opgenomen in het tarief van uw behandeling. Daardoor kan het zijn dat er meer tijd in rekening wordt gebracht dan u zelf heeft doorgebracht bij uw behandelaar.

In de praktijk zal het merendeel van de behandelingen vooral bestaan uit gesprekken. Om die reden hebben wij als een richtlijn dit teruggerekend naar een aantal gesprekken per product.
” Basis GGZ Kort: BK (ongeveer 3 tot 5 gesprekken)
” Basis GGZ Middel: BM (ongeveer 6 tot 8 gesprekken)
” Basis GGZ Intensief: BI (ongeveer (9 tot 12 gesprekken)
Voor het maken van een eerste afspraak kunt u ons het beste bellen tijdens kantooruren op 06-15944322. Een eerste gesprek wordt zo spoedig mogelijk gepland. U kunt afzeggen door het hierboven genoemde nummer te bellen en/of de voicemail in te spreken. U kunt zich ook afmelden via ons emailadres contact@me-motion.com.

No show-beleid: Bij afzeggen per telefoon of mail minimaal 24 uur van te voren worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur wordt de helft van de kosten ( 45 euro ) in rekening gebracht. In het weekend kunt u afzeggen per voicemail of per e-mail.

 

Dossiervoering en privacyverklaring

  • Van de behandeling wordt een (grotendeels electronisch) dossier bijgehouden. Dit dossier is een op zichzelf staand dossier. Het is niet gekoppeld aan het landelijke EPD.
  • Uw dossier wordt na afloop van de behandeling 15 jaar bewaard.
  • U heeft recht op inzage in uw dossier. Hiervoor dient u een afspraak te maken. Deze afspraak wordt als een behandelgesprek in rekening gebracht. Tevens heeft u recht op een afschrift van uw dossier. Hiervoor worden kopieerkosten in rekening gebracht.
  • Als GZ-psycholoog hebben wij een beroepsgeheim. De gesprekken met u zijn vertrouwelijk. Overleg met derden vindt alleen plaats met uw toestemming. Ook het verstrekken van informatie aan derden vindt alleen plaats met uw toestemming.

Klachten

Wanneer u ondanks onze inspanningen om u zo adequaat mogelijk te helpen, klachten heeft over de behandeling hopen wij dat u deze met ons zult bespreken. Als het niet lukt om samen tot een voor u bevredigende oplossing te komen, dan kunt u contact opnemen met een klachtenfunctionaris van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)

 

Beroepscode

Als BIG-geregistreerd GZ-psycholoog zijn wij gehouden aan de voor deze beroepen geldende beroepscode en vallen wij onder het tuchtrecht van de Wet BIG.

 

Kwaliteitsstatuut:

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Ons kwaliteitsstatuut vindt u hier:

Kwaliteiststatuut Annemiek

Kwaliteitsstatuur Marije

 

Actuele wachttijd

In verband met drukte in de praktijk, kunnen wij op dit moment geen nieuwe cliënten aannemen.