Selecteer een pagina

Tarieven

Algemene informatie, kosten en vergoeding

Tarieven 2023

Vanaf 2022 is het systeem om tarieven te berekenen veranderd van Basis GGZ prestaties en Diagnose behandel combinatie’s (DBC’s) naar het Zorgprestatiemodel (ZPM). Dat betekent dat het tarief (voortaan) afhangt van het type consult, de duur van het consult en het soort behandelaar. Het eigen risico wordt jaarlijks opnieuw aangesproken wanneer de behandeling doorloopt in het nieuwe jaar.

Elke behandeling omvat een of enkele diagnostieksessies om goed te kunnen bepalen welke behandeling het beste aansluit bij uw vraag. De kosten van een consult hangen af van de duur van de sessie. Conform de regelgeving werken wij volgens het principe ‘planning = realisatie’: het type afspraak dat gepland staat is het type afspraak dat in rekening gebracht wordt. Onderstaande tarieven zijn de maximale tarieven voor een GZ-psycholoog. De tarieven voor overige beroepen verschillen hiervan.

In 2023 hebben wij contracten met de meeste zorgverzekeraars. De factuur  wordt bij deze zorgverzekeraars maandelijks rechtstreeks naar hen verstuurd. Wij hebben geen contract meer met Menzis en VGZ.  Voor verzekerden bij Menzis en VGZ geldt dat je de factuur zelf bij de zorgverzekeraar moet indienen. De vergoeding is dan afhankelijk van het type polis. Bij een restitutiepolis wordt 100% vergoed en bij een naturapolis wordt de behandeling 60 – 90% vergoed. Je kunt het beste voor aanvang van de behandeling informeren bij je zorgverzekeraar hoeveel er vergoed wordt.

 De tarieven die in 2023 zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit voor een vrijgevestigde gezondheidszorgpsycholoog: De genoemde tarieven zijn de maximale tarieven in 2023. Afhankelijk van de afspraken die we daarover heb met je zorgverzekeraar hebben brengen we daarvan een percentage tussen 80% en 100% in rekening.

Diagnostiek

5 tot 15 minuten 37,87 euro
15 tot 30 minuten 65,19 euro
30 tot 45 minuten 108,04 euro
45 tot 60 minuten 151,07 euro
60 tot 75 minuten 173,40 euro
75 tot 90 minuten 211,34 euro
90 tot 120 minuten 259,01 euro
vanaf 120 minuten 373,08 euro

Behandelingsconsult
5 tot 15 minuten 29,68 euro
15 tot 30 minuten 52,99 euro
30 tot 45 minuten 90,36 euro
45 tot 60 minuten 128,40 eurio
60 tot 75 minuten 152,50 euro
75 tot 90 minuten 187,76 euro
90 tot 120 minuten 229,30 euro
vanaf 120 minuten 337,14 euro

Alle voorgenoemde bedragen zijn vrij van BTW.

Zie verder voor meer informatie over het Zorgprestatiemodel (ZPM)

Algemene informatie 

Binnen onze praktijk bieden wij Basis Generalistische GGZ (BGGZ). Sinds 2014 wordt er onderscheid gemaakt tussen Generalistische Basis GGZ voor stoornissen met een lage complexiteit en risico met een lichte (kort), matige (middel) of ernstige (intensief) of chronische problematiek en Gespecialiseerde GGZ (SGGZ).

Voor de Basis Generalistische GGZ wordt u doorverwezen door uw huisarts als deze vermoedt dat er sprake is van een psychische stoornis.

Niet alle behandelingen van alle klachten worden via de zorgverzekering meer vergoed. Zo zijn aanpassingsstoornissen en werk- en relatieproblematiek, verwerkingsproblemen en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit de aanvullende verzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt voordat u begint aan het traject!

Is er geen sprake van een DSM V stoornis, maar er zijn wel klachten, dan kan er een particulier traject gevolgd. Wij hanteren hiervoor een tarief van € 115,00 per consult.

In het intakegesprek bij ons wordt onder andere besproken hoe lang de behandeling zou kunnen duren en of uw klachten onder ‘verzekerde zorg’ valt.

 

Eigen risico

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de BGGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed.

Verwijzing

 Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet men aan een aantal voorwaarden voldoen:

Er is altijd een verwijzing nodig van de huisarts.

Naast de normale gangbare gegevens is het voor een verwijzing naar de BGGZ noodzakelijk dat er vermeld wordt op de verwijsbrief:
” Uitspraak (van een vermoeden) van een aandoening welke op de DSM-V lijst staat.
” Dat het om een verwijzing naar de generalistische basis GGZ gaat.
” De gegevens van de huisarts, inclusief zijn AGB code

De datum van verwijzing moet vóór de datum van de eerste afspraak liggen.

 

Dossiervoering en privacyverklaring

  • Van de behandeling wordt een (grotendeels elektronisch) dossier bijgehouden. Dit dossier is een op zichzelf staand dossier. Het is niet gekoppeld aan het landelijke EPD.
  • Uw dossier wordt na afloop van de behandeling 15 jaar bewaard.
  • U heeft recht op inzage in uw dossier. Hiervoor dient u een afspraak te maken. Deze afspraak wordt als een behandelgesprek in rekening gebracht. Tevens heeft u recht op een afschrift van uw dossier. Hiervoor worden kopieerkosten in rekening gebracht.
  • Als GZ-psycholoog hebben wij een beroepsgeheim. De gesprekken met u zijn vertrouwelijk. Overleg met derden vindt alleen plaats met uw toestemming. Ook het verstrekken van informatie aan derden vindt alleen plaats met uw toestemming.

Klachten

Wanneer u ondanks onze inspanningen om u zo adequaat mogelijk te helpen, klachten heeft over de behandeling hopen wij dat u deze met ons zult bespreken. Als het niet lukt om samen tot een voor u bevredigende oplossing te komen, dan kunt u contact opnemen met een klachtenfunctionaris van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)

Beroepscode

Als BIG-geregistreerd GZ-psycholoog zijn wij gehouden aan de voor deze beroepen geldende beroepscode en vallen wij onder het tuchtrecht van de Wet BIG.

Kwaliteitsstatuut:

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Ons kwaliteitsstatuut vindt u hier:

Kwaliteitsstatuut Annemiek

Kwaliteitsstatuur Marije

Actuele wachttijd

Helaas hebben wij op dit moment geen ruimte voor nieuwe clienten