Selecteer een pagina

Behandelmethode

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen tot gevolg.

In gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe iemand handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt.

Cognitieve gedragstherapie kan dus zowel de manier van denken en interpreteren van de cliënt beïnvloeden, als diens manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten. In andere gevallen werkt men gelijktijdig met beide aspecten.

Cognitieve gedragstherapie is een samenvoeging van Cognitieve therapie en Gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie is de eerste keuze van behandeling volgens de Nederlandse richtlijnen voor de behandeling van psychische klachten (www.trimbos.nl).

Cognitieve therapie

Met behulp van cognitieve therapie wordt geleerd wat de invloed is van uw gedachten op uw gevoel en uw gedrag.

De therapeut en de cliënt onderzoeken samen de wijze van denken en beoordelen of dit klopt en overeenkomt met de realiteit. Dit gebeurt in nauwe samenwerking tussen cliënt en psycholoog. Wanneer inderdaad blijkt dat de cliënt geneigd is om te negatief over allerlei zaken te oordelen, wordt samen uitgezocht welke manier van denken meer passend is. Bij het uitwerken van meer realistische opvattingen en gedachten wordt gebruik gemaakt van specifieke cognitieve oefeningen en huiswerkopdrachten.

Voor meer informatie ga naar www.vgct.nl

Gedragstherapie

In gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe men handelt bepaalt in belangrijke mate hoe men zich voelt. Wie geneigd is om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal zijn angst vaak eerder versterken dan verminderen. Wie niet goed weet hoe hij zijn mening het beste naar voren kan brengen, zal eerder onzeker of juist geïrriteerd reageren. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen, zal gemakkelijk het slachtoffer worden van zijn eigen impulsiviteit.

Binnen de gedragstherapie worden eerst de problematische gedragingen en de omstandigheden waarin deze voorkomen in kaart gebracht. Vervolgens wordt de cliënt geleerd om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden. Hiervoor worden diverse oefeningen en huiswerkopdrachten meegegeven. Zowel het inventariseren van problematisch gedrag als het bedenken en oefenen van nieuw, beter passend gedrag is een gezamenlijke onderneming van cliënt en therapeut.

Voor meer informatie ga naar www.vgct.nl