Selecteer een pagina

Behandelmethode

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een zeer succesvolle kortdurende therapie voor het verwerken van een traumatische gebeurtenis. Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten.

Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept. Deze klachten kunnen succesvol worden behandeld met EMDR.

De insteek hierbij is dat de negatieve invloed van de ervaren trauma’s worden gecorrigeerd en van hun emotionele lading worden ontdaan.

 

 

Op de volgende sites ziet u enkele ervaringen en de werking van EMDR.

En zie verder www.emdrtherapie.nl