Selecteer een pagina

Behandelmethode

Mindfulness

In deze snelle wereld lijkt de tijd ons door de vingers te glippen. Meer leven in het moment, minder “in je hoofd” en een opener houding kunnen het leven leuker maken.

Mindfulness is een relatief nieuwe, steeds meer opkomende trend in de psychologie. Het is, eenvoudig gezegd: aandacht schenken aan wat zich voordoet van moment tot moment zonder te oordelen. Mindfulness is op te vatten als een vaardigheid in aandacht en houding en die is te leren. Het is het gericht leren aandacht te schenken aan dat wat er is, hetgeen leidt tot een vergroot bewustzijn en aanvaarding.

Uit onderzoek blijkt dat mindfulness goede effecten kan hebben op terugval in depressies bij meerdere episodes, omgaan met angsten of stress en verbeteren van de levenskwaliteit in het algemeen.

Mindfulness staat voor gerichte aandacht. Bewust ergens bij blijven of de aandacht bewust verplaatsen. Het betekent stil staan bij wat er in dit moment gebeurt. Vaak zijn we juist bezig met het verleden of met de toekomst. We handelen dan vanuit de automatische piloot. Als we al bewust zijn, dan komt ons handelen veelal voort uit onze onbewuste patronen en gewoontes. Door middel van mindfulness leer je van een afstand naar je gedachten en gevoelens te kijken. Zien wat er zich voordoet in een moment, open en zonder te oordelen. In plaats van je automatisch te verzetten tegen vervelende gevoelens proberen we er op een accepterende, niet oordelende manier bij stil te staan. We staan ons toe te voelen wat we op dat moment voelen. Dingen laten zijn zoals ze zijn, maakt loslaten vervolgens een stuk gemakkelijker. Toch is dit niet makkelijk en vergt dit veel oefenen.

ME-motion start bij voldoende deelname een voorjaarsgroep en een najaarsgroep.

De kosten van de training zijn € 225,00.

Voor meer informatie of inschrijving voor de training of workshop neemt u gerust contact met ons op of meld u aan via ons aanmeldformulier.